budując dziś dom energooszczędny oszczędzasz w przyszłości

kierownik budowy

Oferujemy Państwu (bardzo atrakcyjna oferta cenowa)

 

 • Kierownika budowy
 • Inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Przeglądy techniczne budynków w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

 

Jeżeli rozpoczynasz budowę to zgodnie z obowiązującymi przepisami powinieneś zatrudnić kierownika budowy. Jest to wymóg, który działa na korzyść inwestora, ponieważ proces budowy jest skomplikowany i wymaga nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje potwierdzone nadaniem uprawnień budowlanych. Dobry kierownik budowy gwarantuje prawidłowy nadzór, który pozwoli bezpiecznie użytkować budowany obiekt i prowadzić budowę zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę
 4. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 5. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 6. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 7. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
 • ul.Przewóz 36A/41
 • Kraków 30-716
 • pn-pt: 8:00-18:00
 • tel.: 502 062 770
 • www.haustherm.pl
 • biuro@haustherm.pl
 • NIP: 656 22 52 106
 • REGON: 122850971
copyright 2013 haustherm.pl
tworzenie stron www:
Millenium Studio Kraków